7.10, חניון רעים, סופר נובה, נובה, הרוגי נובה

תמונת 365 מנרצחי ה7.10 בפסטיבל נובה בחניון רעים